AutoVINCode - bezpečnostní kódování autoskel

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

AutoVINCode - Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědiCo je to VIN?
Je to zkratka pro Vehicle Identification Number, tedy identifikační číslo vozidla. Konkrétně se jedná o číslo karoserie, uvedené v technickém průkazu vozidla.

V čem spočívá systém ochrany AutoVINCode?
Jedná se o nejúčinnější systém pasivní ochrany automobilu. Na všechna okna vozidla se provede viditelné vyleptání VIN kódu vozidla (provedete si to jednoduše sami po obdržení sady na označení vozu anebo Vám označení provedeme přímo my při převzetí sady za podmínek uvedených v objednávkovém formuláři). Tento viditelný kód pak policii zjednodušuje kontrolu totožnosti vozidla bez nutnosti zásahu do vnitřních prostor vozu. Zloději toto vědí a od krádeže upustí. Raději sáhnou po neoznačeném vozidle, protože výměna všech skel vozu je velmi nákladná a navíc skla mají od výrobce viditelně vyznačen rok jejich výroby, který se shoduje s rokem výroby vozu. Myslíte si, že je jednoduché sehnat skla s odpovídajícím rokem výroby? Rozhodně není! A pokud se rok výroby skel neshoduje s rokem výroby automobilu, může to znamenat jediné: buďto je vůz po totální havárii anebo je kradený...

Má systém AutoVINCode uděleno osvědčení o technické způsobilosti?
Ano, na systém značení AutoVINCode bylo Ministerstvem dopravy ČR uděleno osvědčení o schválení technické způsobilosti číslo 2999. To znamená, že výrobek prošel zkouškami Zkušebny silničních vozidel TÜV UVMV s.r.o. a vyhovuje podmínkám daných zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Proč právě kód VIN?
VIN je jedinečným identifikačním znakem vozidla. Všechny oficiální policejní databáze na celém světě jsou vedeny právě pod VIN. VIN je používán všemi světovými výrobci motorových vozidel od roku 1980 na základě normy ISO 3779. Každé vozidlo v ČR je automaticky po jeho přihlášení evidováno v databázi Centrálního registru vozidel Policie ČR. Tomuto se zkrátka nevyhne žádné vozidlo!

V čem se liší systém Auto
VINCode od jiných systémů kódování?
1. Některé systémy používají anonymní kódy, které jsou evidovány v "nějaké" soukromé databázi. Systém AutoVINCode používá oficiální a jedinečné číslo vozidla, kterým je VIN, které je automaticky evidováno v databázi Centrálního registru vozidel.
2. Označení si provedete sami v klidu domova, a to díky jedinečné technologii, pomocí které si sami podle podrobného návodu vyleptáte VIN
kód Vašeho vozu na všechna jeho skla (samozřejmě, kdo se na takovouto akci necítí, tomu provedeme označení vozu za podmínek uvedených v objednávkovém formuláři při převzetí sady).

Proč bych si měl ke kódu VIN nechat leptat i značku CZ?
Vyleptáním národní značky CZ se výrazně sníží riziko krádeže vozu za účelem jeho vývozu do zahraničí. A pokud už k tomu dojde, výrazně se v zahraničí zjednoduší identifikace takového vozidla.

Prý je označení VIN kódem a značka CZ u kódu patentově chráněna.
Firmy, které toto na svých stránkách uvádějí, nemluví pravdu. Na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví si můžete sami ověřit, že patent firmy ECR-CZ s.r.o. na kódování VIN kódem byl zrušen. Také v případě ochranné známky na znaky CZ před nebo za VIN kódem firmy AAA-Hero se jedná o zrušený zápis - viz zde na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. CZ je národní značka a tuto chránit ochrannou známkou zkrátka nelze.

Lze vyleptané VIN odstranit?
Aplikací leptací pasty dojde k chemickému narušení povrchu skla. Odstranění kódu bez viditelného poškození skla není možné.

Co obsahuje sada AutoVINCode?

  • 8 ks (nebo dle požadavku) šablon s VIN vašeho vozu

  • 2 ks výstražné nálepky

  • doklad o provedeném označení

  • leptací pastu

  • štětec na aplikaci pasty

  • ochranné rukavice

  • podrobný návod


Můj vůz má více skel. Mohu si přiobjednat šablony?
Ano, v objednávkovém formuláři je možnost zadání počtu šablon přiobjednaných navíc.

Leptání kódu se provádí z vnitřní anebo vnější strany skel?
Šablony jsou standardně dodávány pro leptání z vnější strany skel, pouze pro vyleptání kódu na předních dveřích, kde jsou výstražné nálepky, doporučujeme kódy vyleptat z vnitřní srany skel, a to kvůli lepšímu krytí s výstražnou nálepkou, která je nalepená také z vnitřní strany skel. Pokud si však přejete z jakéhokoliv důvodu zhotovit všechny šablony pro leptání z vnější strany skel anebo naopak z vnitřní strany skel, můžete si v objednávkovém formuláři zadat počet šablon, které chcete vyrobit na leptání kódu z vnitřní strany skel.

Co když budu muset vyměnit některé označené sklo?
Našim zákazníkům v takovémto případě zasíláme novou šablonu, a to zcela zdarma. Nespotřebovanou leptací pastu pro tento případ dobře uzavřete a uschovejte.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky